Beata Rybicka

Prawo w biznesie – dobry prawnik to dobry biznes.

Zabezpieczam finansowo działalność klienta, jego sytuację majątkową. Stosuję audyt prawny w każdym obszarze funkcjonowania osoby lub firmy.

Przekształcam i dopasowuję formę działalności, tak, aby uczynić ją bardziej bezpieczną. Rozpracowuję procesy sądowe i nadaję im właściwy kierunek. Realizuję opracowaną strategię procesową z uwzględnieniem kontekstu prawnego i pozaprawnego.

Ustalam różne możliwości likwidacji problemu prawnego.

Kiedy mediacja zawodzi, czas na zastosowanie całego arsenału prawnego, który w efekcie prowadzi do zwycięstwa. Całe moje dotychczasowe życie zawodowe, wykształcenie, w tym odbycie aplikacji sądowej, stworzenie własnego konsorcjum biznesowego daje mi przewagę. Na sali sądowej mam świadomość, że jesteśmy w stanie wojny, a to wymaga dyscypliny. Nie dyscypliny zewnętrznej, która narzuca nam, co robić, tylko dyscypliny przywódcy, który bez względu na wszystko przejmuje kontrolę i dowodzi.

To właśnie na sali sądowej, kiedy reprezentuję klienta, mogę odwołać się do wypracowanych przez lata technik prowadzenia sporów sądowych. Moja droga taktyki walki i strategii bierze swój początek w poczuciu obowiązku uzyskania przewagi nad przeciwnikiem we wszystkich dziedzinach w imieniu reprezentowanego klienta. Doświadczenie z obszaru biznesu i prawa potwierdziły moje przekonanie, że logika i drobiazgowa analiza są konieczne, ale do sukcesu potrzebna jest błyskotliwość i odwaga do działania poza schematem.

Nie broń ani sposób walki są najważniejsze podczas starcia, lecz tylko efekt. Aby rozeznać się w korzyściach, jakie płyną z poszczególnych rodzajów strategii, należy brać pod uwagę okoliczności, czas oraz przeciwnika. Według strategii Musashi Miyamoto „Księga pięciu kręgów” celem jest odniesienie zwycięstwa jakąkolwiek bronią.

W trudnych warunkach błyskawicznie wybieram odpowiedni sposób działania. Docieram do istoty problemu, przy ograniczonej ilości informacji i przechylam szalę zwycięstwa na reprezentowaną przeze mnie stronę. Wykorzystuję wszelką sposobność, by wygrać sprawę. Moje działania są nakierowane na zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji klienta z przebiegu postępowania, niezależnie od jego ostatecznego wyniku.

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *