Beata Rybicka

Holistyczne podejście do prawa.

Badania naukowe wskazują, że człowiek zmienia się pod wpływem nieprzyjemnych emocji bardziej, niż z powodu wizji lepszego jutra.

Klienci dopóki się „nie sparzą”, nie zdają sobie sprawy, że dobre rozwiązania prawne zapewniają pozostawanie w relacjach przez strony, budują trwały spokój. Wojenna ścieżka jest w większości przypadków destrukcyjna i bardziej kosztowa. Spór sądowy jest wojną, po której nic nie jest takie samo, niezależnie od wygranej czy przegranej.

W podejściu holistycznym dotykam sedna. Liczy się człowiek i to co on sobą reprezentuje. To co widoczne na powierzchni ma swoją przyczynę. Istotne jest przenikanie i docieranie do sedna problemów klienta. Odkrycie systemu wzajemnych powiązań pozwala zbudować taki prawny system ukorzenienia, który jest nie do zniszczenia. Drzewo może się przechylić, ale nie przewrócić. To samo dzieje się z firmą, która ma dobre zabezpieczenia prawne. W holistycznym podejściu wchodzę do firmy, przenikam wszelkie struktury, podejmuję odpowiedzialność za stworzenie całościowego układu, w tym portfela umów, zabezpieczeń prawnych, co skutkuje uzdrowieniem wewnętrznych procesów i stymuluje trwałą zmianę i wzrost organizacji.

Tradycyjne podejście do prawa skupia się na konfrontacyjnej roli. Dominuje schemat ustalający kto ma rację, „wygrany – przegrany”. W holistycznym podejściu celem jest ochrona dobrego samopoczucia, satysfakcji z życia przedsiębiorcy. Problemy prawne to jeden z elementów życia człowieka, które powinny być postrzegane z różnych perspektyw. Ważny jest kontekst ekonomiczny, społeczny i psychiczny. 

Ważny jest kontekst ekonomiczny, społeczny i psychiczny. Dlatego istotna jest długofalowa współpraca. By rozpoznać kluczowe elementy działań firmy i właściciela oraz zapobiegać sytuacjom kryzysowym potrzebny jest czas. Współpracując na stałe z przedsiębiorcą wspieram rozwój jego firmy.

Dzięki takiemu podejściu do prawa mam poczucie czynienia dobra, ponieważ widzę efekt w postaci uwolnienia reprezentowanej osoby lub firmy od cierpienia. Prawo ma sens jeśli pomaga klientom odzyskiwać swoje życie.

Holistyczne podejście niesie dwa istotne znaczenia: mądrości, która rodzi wielorakie korzyści oraz techniki walki. Przez lata poznałam i doświadczyłam różnorodne zasady strategii, które obowiązują w prawniczym świecie, co nauczyło mnie właściwego wykonywania do prawa. To podejście pokazuje, jakie korzyści przynosi władanie podwójną bronią – ugoda i wojna totalna. Wciąż doskonalę drogę, którą obrałam.

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *