Beata Rybicka
Slide

Adwokat
partner zarządzający
Rybicka Sieńko Adwokaci sp.p.

Doradca CEO i Rad Nadzorczych
Praktyk prawa procesowego
i hazardowego

ZOBACZ FILM

Celem luksusowej usługi concierge jest błyskawiczne uwolnienie reprezentowanej osoby lub firmy od cierpienia i natychmiastowe podjęcie odpowiedzialności tak, by przywrócić cały układ do równowagi i odbudować utracony poziom funkcjonalności.

Efektem korzystania z usługi Adwokata Concierge jest uzyskanie pozytywnej i indywidualnej przemiany u klienta, w wyniku której jego działania w wybranych obszarach życia są skoordynowane i harmonijne.

ADWOKAT CONCIERGE

Beata Rybicka

Adwokat Concierge, występuje jako partner klienta, dostarcza nie tylko rozwiązania prawne, ale także tworzy całościowy układ zabezpieczeń prawnych, co skutkuje uzdrowieniem wewnętrznych procesów, trwałą zmianę i wzrost organizacji. Zapewnia wielopoziomowy system wsparcia.

Dyplom z zakresu nauk prawnych zdobyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła European Legal Studies, the Law Faculty, Cambridge University. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski przed Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Odbyła Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundatorka Fundacji Dobre Życie powołanej dla przedsiębiorców w kryzysie prawnym, biznesowym i życiowym. Pełni funkcje zarządcze w powołanych przez siebie strukturach biznesowych m.in. w Rybicka Development sp. z o.o., Solve Rybicka Sieńko S.K.A., Spory Bankowe.

W Kancelarii kieruje zespołem adwokatów i aplikantów adwokackich. Przygotowuje wielowątkowe strategie biznesowe w obszarze prawa gospodarczego, cywilnego i karnego. Specjalizuje się w układaniu taktyki procesowej w rozległych sporach sądowych, w których dochodzi do skumulowania kilkudziesięciu spraw sądowych w ramach obsługi jednego podmiotu gospodarczego.

Poprzez działania społeczne i Fundację Dobre Życie promuje dobre praktyki i postawy związane z rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. Działania adresuje do młodych prawników. Dąży do zmiany tradycyjnej edukacji i sposobu wykonywania zawodu adwokata. Tworzy projekty na rzecz świadomego kształtowania prawniczej osobowości. Buduje świat oparty na wartościach, w którym prawnik jest doradcą życiowym przywracającym porządek. Chce kształtować świat, w którym pomaganie i całościowe rozwiązywanie problemów wpływa na losy ludzi i firm. Życie widzi, jako pełne możliwości.

Slide
Slide