Beata Rybicka

JAK PRACUJE

Wskazuję sposoby odzyskania równowagi

JAK PRACUJE

Zapewniam przywództwo w punkcie krytycznym

01.

natychmiastowe podjęcie odpowiedzialności

Rozpoznanie, analiza
i przywrócenie równowagi

Moim celem jest błyskawiczne uwolnienie od cierpienia i natychmiastowe podjęcie odpowiedzialności. Pierwszy etap polega na przywróceniu do krążenia tak, aby osoba lub firma była w stanie funkcjonować w codziennym życiu.

Klienci zgłaszają się do mnie w trudnej sytuacji prawnej, psychicznej i fizycznej, często obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera. Jeśli firma lub osoba jest na wojennej ścieżce na wszystkich frontach traci nadzieję na lepsze jutro.

W tym etapie jestem doradcą i mentorką, a najbardziej pełnię rolę psychologicznego wsparcia, ponieważ wskazuję sposoby odzyskania równowagi. To jest warunek niezbędny do podjęcia efektywnych działań prawnych w kolejnych etapach.

Uświadamiam klienta co do wieloaspektowości problemu, kosztów i ryzyk związanych z różnymi wariantami sytuacji w jakiej się znalazł on sam lub jego firma. Przywracam nadzieję w sytuacjach z pozoru bez wyjścia.

przejmuję pieczę nad działaniami

Dotarcie
do sedna problemu

Wydobywam na światło dzienne toczące się procesy i działania, urealniam sytuację. Problem, z jakim przychodzi klient okazuje się systemem rzeczywistych powiązań niewidocznych na powierzchni.

Na tym etapie odkrywam źródła, powiązania, przyczyny aktualnej sytuacji, a jednocześnie przejmuję pieczę nad działaniami i stosunkami faktycznymi Klienta.

Przygotowuję grunt do całościowego opanowania sytuacji prawnej. W sposób systemowy i integralny analizuję aspekty biznesowe oraz osobiste Klienta, tak by problem prawny oddzielić od treści pozaprawnej, tj. zdrowia emocjonalnego, fizycznego, czy jego stanu duchowego.

Ten etap to bezpośrednie przygotowanie do zbudowania strategii prowadzącej do opracowania wszechstronnego planu naprawczego stymulującego zmiany i wzrost organizacji lub osoby.

02.

03.

PRZYWRÓCENIE NADZIEI

Adaptacja do życia
ze sprawą w toku

W holistycznym podejściu celem jest ochrona dobrego samopoczucia, satysfakcji przedsiębiorcy pomimo trwających procesów sądowych.

Adaptacja klienta do życia ze sprawą w toku prowadzi do zachowania możliwości normalnego funkcjonowania biznesowego. Wskazuję klientowi obszary zmiany w jego myśleniu, działaniu w celu przystosowania do wymogów sytuacji. Efektem jest przystosowanie klienta do funkcjonowania w określonym układzie warunków prawnych.

Zmiana możliwa jest poprzez nawiązanie wysokiej jakości relacji adwokat – klient. Przy zastosowaniu indywidualnej formuły poprzez wysłuchanie, wywiad, dąży się do zrozumienia osobistej historii klienta oraz kontekstu jego życia. Relacje interpersonalne są integralnym elementem skutecznej pomocy Adwokata Concierge. Zachodzi „uzdrawianie” problemów osobistych, interpersonalnych, społecznych. Klient uzyskuje większy optymizm, dochodzi do przywrócenia mu nadziei.

strategiA ukierunkowana na odniesienie zwycięstwa

Wdrożenie rozwiązań prawnych

Rozpracowuję procesy sądowe i nadaję im właściwy kierunek. Realizuję opracowaną strategię procesową z uwzględnieniem kontekstu prawnego i pozaprawnego.

Ustalam różne możliwości likwidacji problemu prawnego. Celowym działaniem w usłudze Adwokat Concierge jest zapobieganie sporom sądowym i wykorzystanie mediacji. Pokazuję inną perspektywę rozwiązania problemu. W podejściu holistycznym wychodzę z założenia, że pozasądowe rozwiązania zapewniają pozostawanie w relacjach przez strony, budują trwały spokój, zapobiegają eskalacji konfliktu w przyszłości.

W przypadku wyczerpania koncyliacyjnych możliwości Adwokat Concierge stosuje cały arsenał prawny na sali sądowej. Przyjęta taktyka walki i strategii ukierunkowana jest na odniesienie zwycięstwa.

04.

05.

osiągnąć zamierzony cel

Ułożenie bezpiecznej strategii prowadzenia i rozwoju biznesu

Dobór odpowiedniej formy prawnej, przekształcenia celem zabezpieczenia przyszłych zobowiązań z tytułu możliwych konfliktów, rozwodów, wyjścia wspólników ze spółki, czy zaciągania kredytów przez wspólnika to jedynie niektóre elementy zrównoważonej i stabilnej strategii biznesowej.

Podejmowanie ryzyka i agresywne inwestowanie wymaga gruntownych zabezpieczeń majątku własnościowego i dywersyfikacji. Jako Adwokat Concierge stosuję ogół rozwiązań prawnych, życiowych i praktycznych, tak by klienci mogli podjąć się wszelkiej aktywności i osiągnąć zamierzony cel.

strategiA ukierunkowana na odniesienie zwycięstwa

Zapobieganie przyszłym problemom – prewencja

W holistycznym podejściu przenikam wszelkie struktury, podejmuję odpowiedzialność za stworzenie całościowego układu, w tym portfela umów, zabezpieczeń prawnych, co skutkuje uzdrowieniem wewnętrznych procesów oraz stymuluje trwałą zmianę i wzrost organizacji. Realizowanie dobrej strategii prawnych zabezpieczeń skutkuje uniknięciem wojennej ścieżki, która jest destrukcyjna, czasochłonna i kosztowna.

Wzmacniam świadomość prawną i autorefleksję Klienta, dostarczam niezbędnej wiedzy i narzędzi prawnych. Uwrażliwiam na skutki podejmowanych decyzji i potrzebę zabezpieczeń w sytuacji, które nie noszą znamion konfliktu.

Pomagam zbudować pozytywne relacje z kontrahentami. Zapobiegam powstawaniu sporów, które miałyby negatywne skutki prawne, emocjonalne, społeczne. Podejmuję działania ukierunkowane na eliminację błędów i niedoskonałości prawnych rozwiązań.

Efektem działań prewencyjnych Adwokata Concierge jest uzyskanie pozytywnej i indywidualnej przemiany u klienta, w wyniku której jego działania są satysfakcjonujące i harmonijne, a jego funkcjonowanie indywidualne i społeczne wywierać będzie pozytywny wpływ na innych.

06.