Beata Rybicka

O MNIE

Najważniejszy jest człowiek

O MNIE

Holistyczne Podejście

WARTOŚCI

Pomagam zmienić rzeczywistość tak,
by pasowała do twojej opowieści

Buduję świat oparty na wartościach, w którym prawnik staje się doradcą życiowym przywracającym porządek. Świat, w którym pomaganie i całościowe rozwiązywanie problemów wpływa na losy ludzi i firm. Życie widzę, jako pełne możliwości. Daję innym ogół rozwiązań prawnych, życiowych i praktycznych, tak, by mogli podjąć się wszelkiej aktywności i osiągnąć każdy cel.

IDEA MARKI

Holistyczne podejście do prawa

Celem holistycznego podejścia jest błyskawiczne uwolnienie reprezentowanej osoby lub firmy od cierpienia i natychmiastowe podjęcie odpowiedzialności. Jest to humanistyczne wykonywanie prawa. Przywraca nadzieję przedsiębiorcom w sytuacjach z pozoru bez wyjścia. Zakłada systemowe oraz integralne oddziaływanie na decyzje osoby lub firmy, tak by pomoc prawna obejmowała główne aspekty biznesowe i osobiste. Istotnym elementem jest stosowanie mediacji.

Przenikanie do sedna problemu

W holistycznym podejściu przenikanie i docieranie do sedna problemów klienta jest kluczowe. Odkrycie systemu wzajemnych powiązań pozwala zbudować taki prawny system ukorzenienia, który jest nie do zniszczenia. Drzewo może się przechylić, ale nie przewrócić. To samo dzieje się z firmą, która ma dobre zabezpieczenia prawne. Biznesy to ludzie i relacje. W holistycznym podejściu prawnik wchodzi do firmy, przenika wszelkie struktury. To co widoczne na powierzchni ma swoją przyczynę. Podejmuje odpowiedzialność za stworzenie całościowego układu, w tym portfela umów, zabezpieczeń prawnych, co skutkuje uzdrowieniem wewnętrznych procesów i stymuluje trwałą zmianę i wzrost organizacji.

WARTOŚCI

Żyję tu i teraz
Jestem bohaterką swojego życia

Stawiam na wiedzę, osobowość, a przede wszystkim na siłę charakteru. Łączę w sposób nieoczywisty piękno i estetykę z twardą merytoryką i doświadczeniem prawnika. Wykorzystuję cechy mojego żywiołowego temperamentu.

Z pozoru kobiecość przeczy temu, że bywam odbierana, jako najbardziej sprawcza ze swojego otoczenia. Moja siła wynika z chęci pomagania innym. Na przestrzeni wielu lat wypracowałam własny sukces. Buduję wokół siebie aurę zdobywcy, ponieważ to daje poczucie bezpieczeństwa moim klientom.

Mój zorganizowany świat mogę sprowadzić do jednego mianownika – jakość, klasa, perfekcyjny styl zdobywcy. Cieszę się z tego, co robię i kim jestem. Dzielę się radością i poczuciem spełnienia.

Slide
Żyję tu i teraz
Buduję świat oparty na wartościach
Jestem bohaterką swojego życia