Beata Rybicka

BEATA RYBICKA

Wartościowa rzeczywistość ucisza świat

BEATA RYBICKA

Wiedza daje siłę
2020_new

Od 2020

Adwokat Concierge

Stworzyłam markę osobistą, po to by dzielić się swoją wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniem stosowania prawa. W odpowiedzi na rosnącą potrzebę rynku dóbr luksusowych proponuję wysokiej klasy ofertę dla klientów, którzy cenią bardziej swój czas niż pieniądze.

Usługę stworzyłam myśląc o idealnej sytuacji, w której sama chciałbym się znaleźć, jako właściciel własnego konceptu biznesowego złożonego z kilku firm.

Jest to luksusowy model biznesowy, w którym usługa oparta jest o holistyczne podejście do prawa. Jako Adwokat Concierge występuję jako partner klienta, dostarczam nie tylko rozwiązania prawne, ale także uczestniczę w ogólnej strategii biznesowej, działaniach marketingowych i udzielam osobistych porad życiowych.

2021_new

Od 2021

Solve Rybicka Sieńko

Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i działanie na rzecz osób słabszych nadaje sens pracy kancelarii, jaką tworzę.

Z założenia celem marki Solve jest pomoc słabszym w trudnych momentach w życiu, w walce z przeciwnościami i uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdy.

Wyróżnikiem marki Solve jest chęć uzyskania sprawiedliwości dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach budowlanych, czy cierpiących wskutek błędu medycznego. W odróżnieniu od praktyk rynkowych tworzy transparentny i etyczny model współpracy z klientem, który jest reprezentowany przeciwko wielkim firmom ubezpieczeniowym.

2019_new

Od 2019

Kolekcjonowanie i sztuka

Kolekcjonuję starą biżuterię, porcelanę i obrazy. Zainteresowanie sztuką i kolekcjami miały swój początek w podróżach. Stałym punktem moich wycieczek są muzea, galerie, architektura sakralna. Odwiedzam antykwariaty w poszukiwaniu skarbów, zapomnianych, tajemniczych obiektów. W ten sposób powstały pierwsze kolekcje z obrazów i przedmiotów o walorach artystycznych.

Ciekawość poznawania rynku sztuki doprowadziła mnie do zainteresowania się walorami inwestycyjnymi moich kolekcji. Ukończyłam dwa kursy: „Inwestowanie w dzieła sztuki” oraz kurs „Dzieło sztuki, jako dobro inwestycyjne”. Daje mi to możliwość samodzielnej oceny wartości inwestycyjnej dzieła.

2018_new

Od 2018

Rybicka Development

Moje artystyczne zacięcie i potrzeba tworzenia przełożyły się na nowe przedsięwzięcia biznesowe związane z realizacją projektów deweloperskich i założenie nowej marki Prestiż Dom. Aspiracją marki jest tworzenie dobrego budownictwa i dawanie innym tej samej jakości, jakiej potrzebuje moja rodzina do komfortowego życia.

Jako inwestor decyduję o całym procesie projektowym, budowlanym oraz wykonawczym.

Wyróżnikiem naszych realizacji jest dbałość o jakość, komfort mieszkańców przy zachowaniu rozsądnej ceny. Eliminujemy zbędny łańcuch pośredników, oszczędnie gospodarujemy wydatkami.

2015_new

2015

Spory Bankowe

Z założenia celem tej marki jest pomoc ludziom uwikłanym w kredyty walutowe w walce z dużymi instytucjami, jakimi są banki. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych o unieważnienie umowy kredytu, o „odfrankowienie” oraz innych związanych z kredytami walutowymi, które wraz ze wzrostem kursu przybrały formę „studni bez dna”. Przez ostatnie lata uratowaliśmy setki klientów i pomogliśmy im wyjść z cienia kredytu i powrócić do stanu uspokojenia, pomimo zaciągniętego kredytu.
2014_new

Od 2014

Prawo Hazardowe

W 2014 r. z potrzeby rozwoju zbudowałam nową specjalizację w wąskiej dziedzinie, jaką jest prawo hazardowe. W krótkim okresie znalazłam się w gronie czołowych praktyków prawa hazardowego w Polsce, zajmujących się obroną w procesach sądowych i zabezpieczaniem struktur biznesowych. Stworzyłam autorskie rozwiązania prawne oparte na prewencyjnych działaniach, które mają na celu zapobieganie przyszłym problemom.

Od 2020 r. zasiadam w Radzie Nadzorczej spółki Betfan sp. z o.o., polski bukmacher.

2010_single

Od 2010

Rybicka Sieńko Adwokaci

W wieku 26 lat zdałam egzamin sędziowski, ale świadomie wybrałam zawód adwokata i założyłam własną Kancelarię, którą w 2014 r. przekształciłam w spółkę partnerską Rybicka Sieńko Adwokaci sp.p.

Zakładając Kancelarię miałam założenie dostarczania wyjątkowej jakości usług. Chciałam w każdej sytuacji kryzysowej da klientowi całkowite poczucie bezpieczeństwa. Podstawą budowania Kancelarii stał się autorytet oparty na wiedzy, determinacji i przejmowaniu odpowiedzialności.

Dzisiaj jest to Kancelaria z własną siedzibą w prestiżowej lokalizacji Warszawy. Kancelaria jest transparentna, nowoczesna, zaawansowana technologicznie, świadczy usługi najwyższej jakości. Naszym wyróżnikiem jest natychmiastowe podejmowanie działania, szybka reakcja dająca poczucie bezpieczeństwa.

2010_new2

Lata 2007-2010

Wybór sędzia czy adwokat

Po studiach odbywałam dwie aplikacje jednocześnie, tj. sądową i adwokacką. Połączyłam ten czas ze studiami doktoranckimi na Uniwersytecie Warszawskim. Z satysfakcją wspominam, że opanowanie materiału dwóch m2 książek – kodeksów, komentarzy i orzecznictwa jest możliwe w okresie 4 miesięcy, jeśli dojdziemy do mistrzowskiej organizacji czasu i zadań.

Kończyłam prawniczą edukację z dużym zaufaniem do siebie i do swoich umiejętności. Mając wiedzę i możliwość pracy jako sędzia, wybrałam zawód adwokata. Wygrała chęć opowiedzenia się po jednej ze stron, tej pokrzywdzonej, dla której przygotowuję koncepcję obrony. Zawód adwokata to mój sposób na życie, pasja, która wpływa na sposób myślenia, uczy tolerancji.

2007_new2

Lata 2002-2007

Studia i praca

Kolejny etap to studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Legal Studies, the Law Faculty, Cambridge University, a także praca w jednej z warszawskich kancelarii. Wybrałam zawód, który jest ważny społecznie i ma przełożenie na jakość życia innych ludzi.

Dostrzeganie przeze mnie ludzkich problemów i chęć pomocy w sytuacjach, w których ludzie nie widzą wyjścia, potwierdziło słuszność wyboru tego zawodu.

naglowki_beata

2002

Z rodzinnego domu

Z rodzinnego domu wyniosłam przekonanie, że wiedza daje siłę. Żeby być kimś, trzeba wiedzieć, trzeba być mądrym i oczytanym. Należy opierać się na własnej pracy, konsekwencji i realizacji celów. Dodatkowym atutem wzmacniającym moją osobistość wolność było wychowanie w klasycznej formie rodziny matriarchalnej. Kolejne lata edukacji, z dala od domu, utwierdziły mnie w przekonaniu, że to podejście jest wartościowe i sprawdza się w życiu.

W trzeciej klasie liceum wiedziałam kim będę w przyszłości. Wybierając studia prawnicze brałam pod uwagę mój temperament, zdolności, a przede wszystkim to, jak mnie odbierali inni. Od najmłodszych lat przyjmowałam rolę rzecznika słabszych, sięgając do swojej wrażliwości na niesprawiedliwość, stawałam w ich obronie.