Beata Rybicka

Zespół marzeń

Moją wizją rozwoju firmy jest tworzenie zespołu marzeń. W ten sposób rozumiem stałe doskonalenie się, rozwój oraz wspólne dążenie do integracji.

Wspólnie rozwijamy postawy i zachowania, którymi kierujemy się wewnątrz i na zewnątrz Kancelarii. Zakładamy, że wszyscy staramy się jak najlepiej, jak potrafimy. Naszym spoiwem jest zaufanie. Wierzymy, że wszyscy utożsamiamy się z naszą kulturą organizacyjną.

Wzmacniamy poczucie przynależności. Każdy nowy pracownik Kancelarii przechodzi indywidualne szkolenie adaptacyjne, gdzie dowiaduje się o obowiązującej Kulturze Organizacyjnej, wzorach zachowania w określonych sytuacjach oraz o prawie i obowiązku do reagowania na ewentualne nieprawidłowości.

Promujemy samodzielność, uczciwość oraz lojalność. Identyfikacja zespołowa to nasza największa przewagę̨ konkurencyjna. Jesteśmy dumni z naszego zespołu.

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *